"ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੱਚ"

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
...."ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੱਚ"

ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ,,

ਸਭ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖੋਖਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ .......


by - Unknown
 
Last edited by a moderator:
Top