ਜੇ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਨੰਬਰ ਨਾ ਫ਼ੜੇ ਤਾਂ...

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਜੇ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਨੰਬਰ ਨਾ ਫ਼ੜੇ ਤਾਂ
.
.
.
.
... .
.
ਉਨੂ 50 ਰੁਪੈ ਦੇ ਨੋਟ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਉ ਦੇਖ਼ਿਉ
ਕਿੱਦਾਂ ਭੱਜ ਕੇ
ਫੜਦੀ ਆ..
 
Top