ਸਮਝੀ ਨਾ ਬਿੱਲੋ ਐਵੇ ਦੇਸੀ ਜੱਟ ਨੂੰ

KARAN

Prime VIP
ਸਮਝੀ ਨਾ ਬਿੱਲੋ ਐਵੇ ਦੇਸੀ ਜੱਟ ਨੂੰ....
ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੈਂ ਨਕਸ਼ੇ ਚੋ ਨਾਮ ਚੱਕ ਦੂੰ.....!!
 
Top