ਦੁੱਖ ਏਹ ਨਹੀ ਕਿ ਖੂਨ ਦਾ ਕਤਰਾ..

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਦੁੱਖ ਏਹ ਨਹੀ ਕਿ ਖੂਨ ਦਾ ਕਤਰਾ ਕਤਰਾ ਬਹਿ ਗਿਆਦੁੱਖ ਤਾ ਏਹ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਫੇਰ ਵੀ ਪਿਆਸਾ ਰਹਿ ਗਿਆ

Writer:- Unknown
 
Top