ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਏਨੀ ਕਦਰ ਪਵਾਈ ਸੱਜਨਾ

ѕραятαη σƒ ℓσνєツ

BAD BOY'S ਦਾ ਰੱਬ &#2
ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਏਨੀ ਕਦਰ ਪਵਾਈ ਸੱਜਨਾ
ਰੂਹ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਵੱਸ ਜਾਈ ਸੱਜਨਾ -
ਜੇ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਜਨਮ ਤੈਨੂੰ ਅਪਣਾ
ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਚ' ਮੇਰੇ ਸਾਹਾਂ ਚ' ਵੱਸ ਕੇ ਆਈ
ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਏਨੀ ਕਦਰ ਪਵਾਈ ਸੱਜਨਾ ਰੂਹ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਵੱਸ ਜਾਈ ਸੱਜਨਾ - ਜੇ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਜਨਮ ਤੈਨੂੰ ਅਪਣਾ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਚ' ਮੇਰੇ ਸਾਹਾਂ ਚ' ਵੱਸ ਕੇ ਆਈ


By unknown
 
Top