ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰ ਦੀ ਤੇਰੇ ਜਿਹੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਬਹੁਤ ਤੁਰੇ...

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰ ਦੀ ਤੇਰੇ ਜਿਹੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਬਹੁਤ ਤੁਰੇ
ਫਿਰਦੇ ਨੇ ,,,
.
.
.
.
.
.
.
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੀਬਾ ਜਿਆਦਾ ਫੁਕਰੀ ਨਾ ਮਾਰ
ਸਸਤੀਆ ਚੀਜਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਵਾਧੂ ਈ ਹੁੰ ਦੇ ਨੇ. :p
 
Top