[ਵਕ਼ਤ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ]

[Gur-e]

Prime VIP
ਕੋਈ ਓਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੀ ..
ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਵਕ਼ਤ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ,
ਕਦੀ ਕਦੀ ਖੁਦ ਵੀ ਰੋ ਪੈਂਦੇ ਨੇ,
ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ,:sadstory
 
Top