ਦੋਸਤੀ ਤੇ ਵਫ਼ਾ

Student of kalgidhar

Prime VIP
Staff member
ਦੋਸਤੀ ਤੇ ਵਫ਼ਾ ਯਕੀਨ ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਧ ਬੜੀ ਮੁਸਕਿਲ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਕਦੇ ਫੁਰਸਤ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪੜ ਲੈਣਾ ਕਿਤਾਬ
ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ, ਦੋਸਤੀ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸਤੇ ਤੋ
ਵੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ..
 
Top