ਪਿਆਰ ਪੁਗਾ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ..

Student of kalgidhar

Prime VIP
Staff member
ਅਸੀ ਪਿਆਰ ਤੇਰੇ ਦੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਨੂੰ,
ਦਿਲ ਵਿਚ ਵਸਾ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ,
ਲੋਕੀ ਲੱਖ ਰੋਕਣ ਸਾਡੇ ਚਾਵਾ ਨੂੰ,
ਅਸੀ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਪੁਗਾ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ..
 
Top