ਯਾਰ

*Sandeep*

Mast malang
ਯਾਰ ਬੜੇ ਅੱਤ ਨੇ ਮੇਰੇ,ਤੂੰ ਗੱਲ ਜਾਣੀ ਨਾ ਮਖੋਲ ਨੀ

ਜਦ ਹੋਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣ ਰੋਲ਼ ਨੀ.... ♥
 
Top