ਗਰੀਬ

Royal Singh

Prime VIP
ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਤਰਲਾ ਜਿਹਾ ਲੈਂਦਾ ਏ,
ਉਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਰੱਬ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹਾ ਪੈਂਦਾ ਏ!
 
Top