ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਝੋਂ ਕਦੇੇ ਵੀ ਤਰਦੀਆ ਨਾ ਬੇੜੀਆ / ਸੁਖਵਿ&#

→ ✰ Dead . UnP ✰ ←

→ Pendu ✰ ←
Staff member
ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਝੋਂ ਕਦੇੇ ਵੀ ਤਰਦੀਆ ਨਾ ਬੇੜੀਆ
ਹੰਝੂਆਂ ਬਾਝੋਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਜ਼ਿਦਗੀ
ਿੲਸ਼ਕ ਦਾ ਿੲਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਔੜਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਿੲਕ ਪਾਸੇ ਬੇ-ਖੁਦੀ ਹੇ, ਿੲਕ ਪਾਸੇ ਬੇ-ਬੇਸੀ


 

Gill 22

Elite
Re: ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਝੋਂ ਕਦੇੇ ਵੀ ਤਰਦੀਆ ਨਾ ਬੇੜੀਆ / ਸੁਖਵ&#262

niceeee :wah
 

<~Man_Maan~>

DEATHBEAST
Re: ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਝੋਂ ਕਦੇੇ ਵੀ ਤਰਦੀਆ ਨਾ ਬੇੜੀਆ / ਸੁਖਵ&#262

:jsm.
 
Top