ਗਲੀਆਂ

[Gur-e]

Prime VIP
ਖੈਰਾਤ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਮੁਬਾਰਕ ਰਹਿਣ ਤੈਨੂੰ,
ਅਪਣੀ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਅੰਧੇਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਹਬਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ,
 
Top