ਸਾਲ ਬਦਲ ਗਿਆ

ਸਾਲ ਬਦਲ ਗਿਆ ਬੇਸਕ ਪਰ ਨਹੀ ਬਦਲੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੇ

ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਾ ਬਦਲੇਆ ਬੱਸ ਕੈਲੰਡਰ ਬਦਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ
 
Top