ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ

P-_-u-_-n-_-j-_-a-_-b

Well-known member

ਮੇਰਾ ਗਵਾਂਢੀ ਇਕ ਬਾਬਾ ਜੋ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾ ਰਬ ਨੂ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ.

ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ ਆਇਆ.....ਤੇ ਕਹਿਦਾਂ !!

"ਦੀਪ ਸਿਹੰਉ ਜਿਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਪ ਕਰ ਲੈ ਨਰਕਾ ਵਿਚ ਨਹੀ ਜਾਣਾ ਤੂ"

ਕਿਉ ਕੇ ਨਰਕਾਂ ਵਿਚ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੰਧ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾ..!!!

:lol2 :lol2 :lol2 :lol2
 
Top