ਪੈੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਣ

*Sandeep*

Mast malang
ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਸੁਫਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਣ
ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ, ਜ਼ਰਾਂ ਆਣ ਕੇ ਪਛਾਣ...........ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ​
 
Top