ਮੋਤ ਆਉਣੀ ਵੀ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੀ ਏ

::: Kamena Jatt :::

Music Is My Work & Life
ਜਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੋਤ ਦੀ ਲੁਕਣ ਮੀਚੀ ਐਸੀ...........
ਜਿੰਦਗੀ ਹਾਰੀ ਤੇ ਮੋਤ ਸਦਾ ਹੀ ਜਿੱਤੀ ਏ............
ਨਾ ਲਾ ਦਿਲ ਜਿੰਦੇ ਝੂਠੀਆਂ ਰੰਗ ਰੰਗੀਨੀਆਂ ਨਾਲ..........
ਮੋਤ ਆਉਣੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਤੇ ਆਉਣੀ ਵੀ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੀ ਏ.... ;)
Kamena Paji
 
Top