ਕਿਸਮਤ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਛਡਤਾ ਹੁਣ

::: Kamena Jatt :::

Music Is My Work & Life
ਅਸੀ ਸੁੱਕੇ ਪੱਤੇ ਦਰੱਖਤਾ ਦੇ

ਇਥੇ ਕਈਆ ਨੂੰ ਮਾਨ ਵਫਾਵਾ ਦਾ,ਤੇ ਕਈਆ ਨੂੰ ਮਾਂਨ ਅਦਾਵਾਂ ਦਾ,__

ਅਸੀ ਸੁੱਕੇ ਪੱਤੇ ਦਰੱਖਤਾ ਦੇ ,ਸਾਨੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਖੋਫਂ ਹਵਾਵਾਂ ਦਾ,_

____________
kAMENA PAji​
 
Top