ਇਕ ਤਾਂ ਸਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਈ ਮੂਡ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ

::: Kamena Jatt :::

Music Is My Work & Life
ਇਕ ਤਾਂ ਸਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਈ ਮੂਡ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਤੇ ਦੂਜਾ ਘਰ ਦੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਧਰ ਲੈਂਦੇ ਆ :D :P


Kamena Sher Gill[​
 
Top