ਔਖੇ ਵੇਲੇ

dhami_preet

Member
ਜਿਹੜਾ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਛੱਡ ਜੇ ਸਾਥ ਓਹ ਯਾਰ ਨਹੀ


ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟ ਜੇ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਓਹ ਸਚਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀ
 
Top