ਰਾਂਝੇ ਹੀਰਾ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ

→ ✰ Dead . UnP ✰ ←

→ Pendu ✰ ←
Staff member
ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਗੱਡੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਡੱਬੇ,ਰਾਂਝੇ ਹੀਰਾ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ

ਚੜਣ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਾਹਲੇ ਜੀ ,ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਿੱਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ

ਮੁਸਾਫਿਰ ਤਾ ਸਾਰੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ,ਪਰ ਹਮਸਫਰ ਬਣਦੇ ਕਰਮਾ ਵਾਲੇ.....!________
Unknown
 
Top