ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਮੌਤ ਮੇਰੀ

→ ✰ Dead . UnP ✰ ←

→ Pendu ✰ ←
Staff member
ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਜਿਸਮ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਾਂ
ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਮੌਤ ਮੇਰੀ, ਹਰ ਪਲ ਸਫਰ ਵਿੱਚ ਹਾਂ
ਹੋਵੇਗਾ ਕਤਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂਨੂੰ
ਪਰ ਨਹੀ ਖਬਰ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹਾਂ
_________
Unknown
 
Top