ਖਵਾਬ

VIP_FAKEER

ਅਣਖੀਲਾ ਪ
ਖਵਾਬ ਮਹਿੰਗੇ ਖਰੀਦਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ,ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਵੇਚਣੀਆਂ ਪੈਦੀਆਂ ਨੇ....
 
Thread starter Similar threads Forum Replies Date
2 Liners 0
J 2 Liners 0
Top