'ਜੁਦਾਈ ਤੇ ਯਾਦ'

ਤੂੰ ਮੰਨ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮੰਨ 'PINDER' ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਹੇ ਮਰਦਾ ਤੇਰੀ 'ਜੁਦਾਈ ਤੇ ਯਾਦ' ਵਿੱਚ :hang
ਰੱਬ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਨੀ ਮੇਰੀ ਅਰਜੋਈ...ਪਤਾ ਨੀ ਕਿ ਕਮੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਏ ਮੇਰੀ ਫਰਿਆਦ ਵਿੱਚ :dts
 
Top