ਵੇਖੀ ਐ

riskyjatt

Risky Jatt
ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦਗੇ ਕਮਾਉਂਦੀ ਵੇਖੀ ਐ |
ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਤੂਤ ਲਕਾਉਦੀ ਵੇਖੀ ਐ ||
ਚੋਰੀ ਜੋ ਕਰਵਾਉਦੀ ਕੁੱਤੀ ਰਲਕੇ ਚੋਰਾਂ ਨਾ,
ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਉਹੀਓ ਪੂਛ ਹਿਲਾਉਦੀ ਵੇਖੀ ਐ |
ਹੱਕ ਕੋਈ ਨੀ ਦਿੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਤਰਲੇ ਕਰਿਆਂ ਤੋਂ,
ਝੁਕਦਿਆਂ ਤਾਂਈ ਦੁਨੀਆਂ ਹੋਰ ਝੁਕਾਉਦੀ ਵੇਖੀ ਐ |
ਅਕਲ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਏ ਨਸ਼ਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ,
ਬਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਢਾਉਦੀ ਵੇਖੀ ਐ |
ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੀਏ ਮਿੱਤਰੋ ਭੁੱਲ ਕੇ ਜੋਰ ਜਵਾਨੀਦਾ,
ਦਾਰੇ ਜਿਹੇ ਭਲਵਾਨ ਨੂੰ ਮੌਤ ਹਰਾਉਦੀ ਵੇਖੀ ਐ |
ਧੀਆਂ ਗਊਆਂ ਮਾਰਨਾ ਬਣਗੀ ਖੇਡ ਹੈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ,
ਪਾਪ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਫੇਰ ਗੰਗਾ ਤੇ ਨਹਾਉਦੀ ਵੇਖੀਐ |
ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਿੱਤਕੇ ਅੱਠ-ਦਸ ਲੱਖ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਸੀ,
ਹਾਰਕੇ ਉਹੀਓ ਮੈਚ ਕਰੋੜ ਕਮਾਉਦੀ ਵੇਖੀ ਐ |
ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੈ ਕਾਤਲ ਜੋ ਨਿਰਦੋਸ਼ਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ,
ਮਾਰੇ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਬਚਾਉਦੀ ਵੇਖੀ ਐ |
ਕੋਈ ਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀਰ ਸਲੇਟੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਜੰਮੇ,
ਉਂਝ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਹੀਰ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਗਾਉਦੀ ਵੇਖੀ ਐ |
ਮਿਰਜੇ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਕੇ ਸਹਿਬਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ,
ਕਬਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੋਰੀ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਦੀ ਵੇਖੀ ਐ|
 
Top