ਰਿਸ਼ਤਾ

bhandohal

Well-known member
ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਇਆ ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ,,
ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸੀਨੇ ਚੋ ਧੜਕਣ ਤਾ ਰੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,,
,,,,ਪਰ ਹੰਜ਼ੂ ਨਹੀ ਰੁੱਕਦੇ....

by kamla maan
 
Top