ਸੋਹਣਾ

bhandohal

Well-known member
ਸੋਹਣਾ ਵੇਖ ਕੇ ਯਾਰੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲਾਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਊਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨੀਚ ਹੋਵੇ
ਕਦੇ ਦਗਾ ਨਾ ਕਰੀਏ ਉਸ ਜਗਾ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਉਣ ਦੀ ਰੀਤ ਹੋਵੇ
ਮੇਰੇ ਸੱਜਣਾ ਯਾਰੀ ਤਾ ਲਾਈਏ, ਜੇ ਤੋੜ ਨਿਬਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤ ਹੋਵੇ

:)

by bajwa bai
 
Top