ਮਾ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀ..

bhandohal

Well-known member
ਪੈਸੇ ਵਰਗ਼ਾ ਪੀਰ ਨਾ ਕੋਈ ,ਪੂਜੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ........
ਨਸ਼ਾ ਜ਼ਵਾਨੀ ਵਰਗ਼ਾ ਹੈਨੀ, ਇਸਕ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ.....
ਪੇਟ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪਾਪੀ ਹੈਨੀ,ਦਿਲ ਵਰਗਾ ਦਿਲਦਾਰ ਨਹੀ............
ਪਿਓ ਵਰਗ਼ਾ ਹਮਦਰਦ ਕੋਈ ਨੀ,ਮਾ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀ...:)

by param
 
Top