ਯਾਰ

ਯਾਰ ਬੜੇ ਅੱਤ ਨੇ ਮੇਰੇ,ਤੂੰ ਗੱਲ ਜਾਣੀ ਨਾ ਮਖੋਲ ਨੀ
..ਜਦ ਹੋਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣ ਰੋਲ਼ ਨੀ
 
Top