ਬਿੱਲੋ

dhanoa70

Member
ਕਹਿੰਦੀ ਭੁੱਲ ਜਾ ਵੇ ਕਦੇ ਮੈ ਵੀ ਤੇਰੀ ਜਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਈ ਸੀ
ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਤੂੰ ਜਿੰਦਗੀ ਲਗਾਈ ਸੀ
ਹੋ ਨੀ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਆਪਾ. ਹੁਣ ਦੂਰੀ ਹੀ ਚੰਗੀ ਏ
ਮਾਪੀਆ ਨੇ ਬਿੱਲੋ ਤੇਰੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਘਰੇ ਮੰਗੀ ਏ... ! :ghug2ਪਿੰਦਰ:ghug2
 
Top