ਬੇਬੇ ਤੇ ਬਾਪੁ

°ღ•_ਬੇਬੇ ਤੇ ਬਾਪੁ ਨੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ ਏ_●๋•
●๋•_ਆਪਾ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੋਲ ਨਾ ਟਾਲਿਆ ਏ_°ღ•
°ღ•_ਸਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ ਰੰਗਾ ਵਿਚ ਰੰਗੇ ਆ_●๋•
●๋•_ਘਰੋਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਆਂ ਨਾਲੇ ਦਿਲੋਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਆਂ._°ღ•


 
Top