ਸੱਜਣ

[Gur-e]

Prime VIP
ਵਿੱਚ ਸੁੱਖਾ ਦੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇੜ ਹੋ ਹੋ ਬਹਿੰਦੀ ਏ,
ਪਰਖੇ ਜਾਦੇ ਸੱਜਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਜੀ ਪੁੱਠੀ ਜਦ ਪੈਦੀ ਏ..:yes
 
smiley32.gif
smiley32.gif
smiley32.gif
smiley32.gif
 
Top