ਕਾਸ਼ ਦਿਲ ਕਾਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਕਾ ਹੁੰਦਾ

ਕਾਸ਼ ਦਿਲ ਕਾਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਕਾ ਹੁੰਦਾ....

ਤੇ ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਯਾਦ ਰਬੜ ਨਾਲ ਮਿਟਾ ਦੇਣੀ ਸੀ
 
smiley32.gif
smiley32.gif
 
Top