ਕਾਸ਼ ਕੋਈ ਦੇਵੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੋਤ ਦੀ ਬਦ ਦੁਆ

ਕਾਸ਼ ਕੋਈ ਦੇਵੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੋਤ ਦੀ ਬਦ ਦੁਆ
ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬਦ ਦੁਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਫਕੀਰ ਦੀ ਦਿਤੀ ਦੁਆ ਵਾਗੂੰ..

Kaash koi deve saanu v maut di bad-dua
poori howe oh bad-dua v kise faqeer di ditti duaa waangu..

Unknown
 
Top