ਯਾਰੀ

harjotsandhu

Well-known member
ਯਾਰੀ ਪੁਗਾਓਣੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ।

ਯਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚ ਯਾਰ ਮਾਰ ਜੋ ਕਰ ਜਾਵੇ,
ਸਾਂਝੀ ਪਾਕੇ ਦਿਲ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰ ਜਾਵੇ,
ਫੇਰ ਲਖ ਲਾਵੇ ਜੋਰ ਭਾਵੇਂ ਓਹ ਕਿੰਨਾ ਹੀ,
ਕਿਸਮਤ ਓਹਦੇ ਫੇਰ ਕਦੇ ਵੀ ਹਸਦੀ ਨਹੀਂ ।
ਯਾਰੀ ਪੁਗਾਓਣੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ।

ਕੁਝ ਮਨਦੇ ਨੇ ਯਾਰੀ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਵੀ,
ਪਿਆਰ ਪੁਗਾਓੰਦੇ ਜਿਗਰਾ ਹਥੀਂ ਕਢ ਕੇ ਵੀ,
ਪਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ,
ਜੋ ਸੋਚਣ ਯਾਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਰਾ ਵੀ ਰਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ।
ਯਾਰੀ ਪੁਗਾਓਣੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ।

ਕੁਝ ਯਾਰ ਯਾਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਭ ਲੁਟਾ ਦਿੰਦੇ,
ਕੁਝ ਯਾਰ ਦੇ ਪਿਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਉਮਰ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ,
ਪਰ ਦੁਨਿਆ ਦੇ ਵਿਚ ਐਸੀ ਵੀ ਲੋਕਾਈ ਏ,
ਦਿਲ ਵਿਚ ਰਖਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਦਸਦੀ ਨਹੀਂ ।
ਯਾਰੀ ਪੁਗਾਓਣੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ।
 
Top