ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੇਵੀ


ਔਖੇ ਨੇ ਵਿਛੋੜੇ ਸਹਿਣੇ ਰੱਬਾ,

ਵਿਛੋੜਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਪਾ ਦੇਵੀ...

ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇ,

ਤਾ ਰਹਿਮ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੇਵੀ...!!


 
Top