ਪਿਆਰ ਆ ਹੀ ਗਿਆ

ਦਿਲ ਵਿਚ ਸੀ ਖਿਆਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਕਦੀ,
ਬੇਵਫਾ ਜਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਆ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਆ ਹੀ ਗਿਆ.


 
Top