ੳੁਸ ਦੀਅਾਂ ਪੈੜਾਂ ਨੰੂ ਹਰ ਦਮ ਭਾਲਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ,

jass_cancerian

ਯਾਰ ਸਾਥੋ
ਦਿਨ ਨੰੂ ਵੀ ਰਾਹਾਂ ਵਿਚ ਦੀਵੇ ਬਾਲਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ,
ੳੁਸ ਦੀਅਾਂ ਪੈੜਾਂ ਨੰੂ ਹਰ ਦਮ ਭਾਲਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ,
ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਸ ਪਾਸਿੳੁਂ ਅਚਾਨਕ ਅਾ ਜਾੲੇ ੳੁਹ,
ਮੈਂ ਸਦਾ ਿੲਹ ਭਰਮ ਦਿਲ ਵਿਚ ਪਾਲਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ.....j@$$
 
Top