ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਗੱਡੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਡੱਬੇ

ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਗੱਡੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਡੱਬੇ,ਰਾਂਝੇ ਹੀਰਾ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ,
-- ਚੜਣ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਾਹਲੇ ਜੀ ,ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਿੱਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ,
--- ਮੁਸਾਫਿਰ ਤਾ ਸਾਰੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ,ਪਰ ਹਮਸਫਰ ਬਣਦੇ ਕਰਮਾ ਵਾਲੇ,
 
Top