ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ ਨਾ ਵੱਖ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ

Gill Saab

Yaar Malang
ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ ਨਾ ਵੱਖ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ
ਚਲੋ ਮੰਨਿਆ ਤਾਹੀਓਂ ਇਹ ਦੂਰੀਆਂ ਨੇ
ਪਰ ਮਿਲਣਾ ਜਦ ਅਸੀਂ ਹਰ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿਚ
ਫੇਰ ਇਸ ਜਨਮ ਦਸ ਕੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਨੇ
 
Top