ਬਦਲ ਗਿਆ ਲਗਦਾ ਏ......!

ਇਸ ਜੀਵਣ-ਜਹਾਨ ਦੇ ਚੱਕਰ - ਝੁਮੇਲਿਆਂ ਚ' ਖਪ
ਪੱਕਾ ਸੀ ਜੋ ਬੁਣਿਆ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਗਿਆ ਲਗਦਾ ਏ
ਰਲ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੁਣੀ ਸੀ ਰੀਝ ਦੁਨੀਆਂ ਵਸਾਉਣ ਦੀ,
ਵੇਖ ਬੇਗਾਨੇ, ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਬਦਲ ਗਿਆ ਲਗਦਾ ਏ
ਜੇ ਮੁਲ੍ਹ ਕੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਓਹਨਾਂ ਪੱਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ,
ਕਿਓਂ ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹੁਣ ਵਾਲਾ ਘੁਮਿਆਰ ਬਦਲ ਗਿਆ ਲਗਦਾ ਏ
ਨਾ ਹੀ ਛੋਟ ਤੇ ਦਲਾਲੀ ਦੀ ਸੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਕੋਈ,
ਹੱਕ-ਸਚ ਨਾਲ ਸੀ ਹੋਇਆ ਜੋ ਵਪਾਰ ਬਦਲ ਗਿਆ ਲਗਦਾ ਏ
ਬੱਸ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆਂ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗੂ
ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕੌਲ-ਕਰਾਰ ਬਦਲ ਗਿਆ ਲਗਦਾ ਏ
ਲੋਕੀਂ ਉਧਘਾਟਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤੇ ਅਸਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਚੋਰੀ,
ਉਸ ਨੀਹਂ-ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਆਕਾਰ ਬਦਲ ਗਿਆ ਲਗਦਾ ਏ
ਜਿਹਨੇਂ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੇ ਮੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ,
ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪਿਆਰ ਬਦਲ ਗਿਆ ਲਗਦਾ ਏ
ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਜਿੱਥੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦਾ ਸੀ ਰੋਜ਼,
ਪੀਰ ਉਸ ਖਵਾਜੇ ਦਾ ਦਵਾਰ ਬਦਲ ਗਿਆ ਲਗਦਾ ਏ
ਮੰਨ ਰੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਖਿਆਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ,
ਰੁਝ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਓਹ ਕਿਰਦਾਰ ਬਦਲ ਗਿਆ ਲਗਦਾ ਏ
ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸੀ ਮੋੜਦਾ ਜੋ ਦੇ-ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਜੇਰੇ,
ਵੱਡੇ ਉਸ ਦਿਲ ਦਾ ਦਿਲਦਾਰ ਬਦਲ ਗਿਆ ਲਗਦਾ ਏ
ਰੋਗੀ ਦਸਦਾ ਸੀ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਭੋਲੀ ਜਿੰਦ ਦਾ,
ਹੁਣ ਓਹ ਤੇਜ਼ ਆਸ਼ਿਕ਼ ਬੀਮਾਰ ਬਦਲ ਗਿਆ ਲਗਦਾ ਏ
ਗੁਰਜੰਟ ਚੰਦਰਿਆ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਤੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਰਹਿਨਾਂ,
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਚ ਹੈ ਜਾਂ ਝੂਠ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਬਦਲ ਗਿਆ ਲਗਦਾ ਏ......!
 
Top