♥ ਲਿਖਣਾ

jinder143

cheerey wala
♥ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਖੁਸ ਹਾਂ ਅਸੀ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ__,

Ƹ ਪਰ ਹੰਝੂ ਲਿਖਣ ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪਏ ♥
(sukhpreet singh)
 
Top