ਮੁੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ

userid114437

Well-known member
ਮੁੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਰਦੇ ਕਦੇ ਨਾ ਤੀਰ ਤੋ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤਲਵਾਰ ਤੋ
ਬਸ ਡਰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੋ।
 
Top