ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖਾਂ ਕੀ ਸਿਫ਼ਤ ਤੇਰੀ,

ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖਾਂ ਕੀ ਸਿਫ਼ਤ ਤੇਰੀ,
ਕਾਗਜ਼ ਕਲਮ ਤੋ ਤੇਰਾ ਅਕਾਰ ਵੱਡਾ,
ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਨਾਂ ਲੱਥਣਾ ਖਾਲਸੇ ਤੋਂ,
ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਉਤੇ ਤੇਰਾ ਉਧਾਰ ਵੱਡਾ.
 

Lakhvir Khalyan

ਯਾਰਾਂde ਯ&#262
ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀਆਂ ਵੇ ਦੇਣਾ ਕੌਣ ਦੇਊਗਾ ਤੇਰਾ
 
Top