ਤੂੰ ਜਿਉਣ ਜੋਗੀਏ

Yaar Punjabi

Prime VIP
ਨਖਰੇ ਬਿਨਾ ਨਾ ਏ ਹੁਸਨ ਸੱਜਦਾ
ਤੂੰ ਜਿਉਣ ਜੋਗੀਏ ਨਖਰੇ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰ,
ਤੂੰ ਰੁੱਸਣਾ ਤੇ ਮੈ ਮਨਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾ
ਤੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਕਰ,
ਇੰਤਜਾਰ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਅਸੀ ਬਥੇਰੇ ਹਾ
ਨਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਧੁੱਪ ਚ ਖੜਿਆ ਕਰ,
ਅਸੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਵਿ ਤੈਨੂੰ ਹਾਸਾ ਦੇ ਜਾਣਾ
ਬਸ ਤੂੰ ਹਰ ਦੁੱਖ ਚ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਕਰ,
ਨੀ ਬਦਨਾਮ ਹੋਣ ਨੂੰ ਅਸੀ ਬਥੇਰੇ ਹਾ
ਨਾ ਤੂੰ ਸਾਮੀ ਸਰੇਆਮ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜਿਆ ਕਰ,
ਆਸਿਕੀ ਦੇ ਅੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਕਾਲਜ ਨਹੀ
ਛੱਡਕੇ ਖਿਆਲ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਪੜਿਆ ਕਰ,
ਕਿਉ ਹਾ ਮੇਰੀ ਹਾ ਹਰ ਵਾਰ ਮਿਲਾਵੇ
ਤੂੰ ਗੱਲ ਪੁਗਾਉਣ ਲਈ ਅੜਿਆ ਕਰ...
 
Top