ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਵਾਂ ਮੱਤਾਂ

#m@nn#

The He4rt H4ck3r
ਨਾ ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ,ਨਾ ਮੈਂ ਧਿਆਨੀ ,
ਨਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ।

ਪੰਧ ਲੰਮੇਰੇ ਤਹਿ ਕਰ ਆਇਆ ,
ਫਿਰ ਵੀ ਅਜੇ ਨਿਆਣਾ ।

ਤਾਣੀ ਸੁਲਝੀ , ਸੂਤ ਉਲਝ ਗਿਆ,
ਪੈ ਗਈ ਰਾਤ 'ਘੁਮਾਣਾ' ,
ਛੱਡ ਦੇ ਖਹਿੜਾ ਵਸ ਨਾ ਤੇਰੇ,
ਕੱਢ ਖੱਡੀ ਚੋਂ ਲੱਤਾਂ ।।

ਮੈਂ ਬੇਮੱਤ ਹਾਂ,ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਵਾਂ ਮੱਤਾਂ ।
ਮਾਹਲ ਉਤਰ ਜਾਏ ਜਾਂ ਤੰਦ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ,
ਜਦੋਂ ਚਰਖੜਾ ਕੱਤਾਂ ।
ਮੈਂ ਬੇਮੱਤ ਹਾਂ,ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਵਾਂ ਮੱਤਾਂ ।।

BY :dk
 
Top