ਤੂੰ ਮੇਰੇ

[MarJana]

Prime VIP
ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਰੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤੇ ਹੱਸਣ ਦੀ ਵਜਾ ਏ ਤੂੰ ,ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੰਨ ਦਾ ਫ਼ਲ ਏ ਜਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਸਜਾ ਏ ਤੂੰਕਦੇ ਲਗਦੈ ਤੂੰ ਜਾਨ ਏ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵੀ ਤੂੰਕਦੇ ਲਗਦਾ ਏ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਏਂ ਮੇਰੀ ਕਜ਼ਾ ਏਂ ਤੂੰਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹਿਆ ਪਾਇਆ ਤੇ ਖੋ ਵੀ ਦਿੱਤਾਫਿਰ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਕਾਲਾ ਲੇਖ ਜਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਏਂ ਤੂੰ


writer- unknown
 
Top