ਮਿਲ ਗਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੋੜ ਤੇ

jobandhillon786

joban dhillon
♥ ♥ਮੁੱਦਤ ਪਹਿਲਾ ਤੁਰ ਸੀ ਜੋ ਦੋਵੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ...........
ਕਈ ਸਾਲਾ ਦੀ ਵਿਛੜੀ ਅੱਜ ਮਿਲ ਗਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੋੜ ਤੇ♥ ♥
 
Top