ਅੰਬ ਚੂਪਦੀ

ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਦੀ ਸੀ ਤੇਰੀ ਹਾ ਮੈ ਮੋਤ ਚਾਹੇ ਆ ਜਾਵੇ,
ਗੋਬਿੰਦ ਦੀਵਾਨੇ ਦੇ ਨਾ ਵਾਜੋ ਹੋਰ ਨਾ ਮੂੰਹ ਆਵੇ,
ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੇ ਕੱਲ ਮੈ ਵੇਖੀ ਲਾਲ ਸੂਟ ਬੜਾ ਭਾਵੇ,
ਮਗਰ ਪਰਹਾਉਣੇ ਦੇ ਅੰਬ ਚੂਪਦੀ ਜਾਵੇ......:chew
 

Arun Bhardwaj

-->> Rule-Breaker <<--
hahahaha.gif
 
Top