ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ..

#m@nn#

The He4rt H4ck3r
ਜੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ .....
ਉਸ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ......
ਜੇ ਕੋਈ ਦੋ ਦਿਲ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ....
ਉਹਨਾ ਚ ਦਰਾਰ ਪਾ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ......
ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਵਿਆਹ ਇਹ ਦੋ lovers ਦਾ.....
ਪਰ foreign ਵਿਚ PR ਲੈਣ ਲਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ....
ਦੀ ਕਹਾਣੀ Fit ਕਰਵਾ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ......
GrEwAl ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜਾਰ ਹਾਂ ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ.....
ਚਲੋ ਚਾਹੇ ਜਿੱਦਾਂ v ਸਹੀ ਇਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ......


By ..Innocent Grewal...
 
Top